Skip to main content

Goede zorg

Werken in de zorg doen we vanuit ons hart. Regels, protocollen en afvinklijsten leiden af van waar de zorg om draait. Tegelijk gunnen we onze bewoners van Terphoeve de best mogelijke zorg. Wij zorgen als kleinschalige zorgaanbieder voor dat de zorg in Terphoeve goed en veilig is.

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die ook voor Terphoeve geldt, staat beschreven dat we zorg moet dragen voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Ofwel als kleine zorgaanbieder kunnen we ons niet helemaal onttrekken aan sommige administratieve handelingen. Op deze pagina vindt u de meeste informatie en downloads om zodoende een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, klachten en geschillen rondom de Wkkgz.

Kwaliteit

Om continu te werken aan een betere kwaliteit is er een kwaliteitsplan opgesteld. Het kwaliteitsplan is een document dat beschrijft hoe Terphoeve aan de normen en richtlijnen van Zorginstituut Nederland (Kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg) zal voldoen. Het doel van een kwaliteitsplan is ervoor te zorgen dat Terphoeve hoogwaardige zorg levert aan de bewoners in een veilige en comfortabele omgeving.

Download Kwaliteisverslag 2023
Download Beleidsplan 2022

Klachten

U kunt erop vertrouwen dat we als zorgverleners van Terphoeve ons uiterste best doen aan de zorg die wordt besteed.

Toch kan het voorkomen dat er een fout of een vergissing wordt gemaakt of dat we u onvoldoende informatie hebben gegeven over de zorgverlening. Ook kan het wonen/logeren anders verlopen dan u had gedacht. Aarzelt u dan niet om een klacht in te dienen, want wij kunnen hiervan leren. Uw gevoel van ongenoegen willen wij graag wegnemen.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld! Hoe kunt u een klacht indienen?

Optie 1 - U bespreekt uw klacht met de persoon die volgens u de klacht heeft veroorzaakt. Meestal is de klacht het eenvoudigst op te lossen door erover te praten met de persoon die de klacht heeft veroorzaakt. Deze kan de fout wellicht herstellen of uitleg geven over hetgeen er is gebeurd en de eventuele gevolgen hiervan.

Optie2 - U dient het klachtenformulier in als u het te moeilijk vindt om het bespreekbaar te maken of als u denkt niet het gewenste resultaat met een gesprek te bereiken.

Download Klachtenformulier

Mail vervolgens het klachtenformulier naar klacht@terphoeve.nl en onze klachtenfunctionaris behandeld de klacht.

Uitgangspunt is dat uw klacht naar tevredenheid wordt opgelost en dat we er als zorgverleners van kunnen leren.

Geschillen

Als de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kan het geschil aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Het geschil wordt in principe afgedaan door de Geschillencommissie en alleen in uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.

Download Algemene voorwaarden 2022
Download Aanvulling 2022 bijzondere module MPT VPT

Persoonsgegevens

Om goede zorg te kunnen bieden hebben wij persoonlijke- en medische gegevens nodig. Om deze op te kunnen vragen hebben wij uw toestemming nodig. Wij hebben hiervoor een aantal documenten opgesteld. Wanneer u deze invult stelt u ons in de gelegenheid de benodigde gegevens op te vragen en passende zorg te bieden

Wij kunnen ons voorstellen dat er veel op u afkomt. Is er iets onduidelijk of heeft u nog vragen? Wij helpen u hier graag bij. Wij voelen het als onze taak om u goed te informeren.

Afspraak maken?